• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constantering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

De garantietermijn op de robots is twee (2) jaar na ontvangst van het product met uitzondering van de hieronder genoemde voorwaarden vanaf de datum van aankoop (de ‘garantieperiode’) vrij zal zijn van materiaal- en verwerkingsfouten
In het geval dat het product niet aan de garantiestandaard voldoet, zullen wij binnen een commercieel redelijke termijn het product kosteloos repareren of vervangen zoals hieronder beschreven.

 

WAT IS NIET GEDEKT?

(1) Deze beperkte garantie is niet van toepassing op batterijen, accessoires of andere verbruiksartikelen, zoals filters, borstels, vuilniszakken, messen schoonmaakpads of reinigingsoplossingen.

(2) Tenzij schriftelijk overeengekomen is de beperkte garantie niet van toepassing als het defect of de defecten verband houden met: (a) normale slijtage, (b) defecten veroorzaakt door ruwe of incorrecte behandeling of gebruik of schade veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, verwaarlozing, brand, water, bliksem of andere natuurrampen, (c) niet-naleving van de instructies voor het product, (d) opzettelijke schade, verwaarlozing of nalatigheid, (e) gebruik van reserveonderdelen, een niet-geautoriseerd schoonmaakmiddel indien van toepassing, of andere vervangende onderdelen (inclusief verbruiksartikelen) die niet door ons worden geleverd of aanbevolen, (f) wijzigingen of aanpassingen aan het product uitgevoerd door u of een niet door ons geautoriseerde derde, (g) het niet adequaat verpakken van het product voor vervoer, (h) extreme of externe oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen, waaronder storingen, schommelingen of onderbrekingen in de stroomvoorziening, de internetservice van de internetprovider of draadloze netwerken, of (i) zwakke en/of inconsistente signaalsterkte in uw woning.

(3) Deze beperkte garantie is niet geldig als (a) het serienummer van het product verwijderd, gewist, beschadigd, gewijzigd of op welke manier dan ook onleesbaar is (zoals naar ons goeddunken vastgesteld) of (b) u de voorwaarden van deze beperkte garantie of uw contract met ons schendt.

(4)Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan [email protected].

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.".

.