• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Zoef Robot: merk- en handelsnaam waarvan Zoef Robot B.V. zich bedient bij de rechtshandelingen en het aangaan van de Overeenkomsten en waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Zoef Robot is een online winkel in huishoudelijke robots, welke via www.ZoefRobot.nl bezocht kan worden, en volledig eigendom van Zoef Robot B.V. is. Hierna vernoemende voorwaarde zijn van toepassing op alle producten en diensten die via www.ZoefRobot.nl aan consumenten worden geleverd.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Zoef Robot, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zoef Robot worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zoef Robot ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Zoef Robot is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Zoef Robot kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling krijgt de klant direct een bevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, toegestuurd. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van artikel 5.2a.

5.2 Betaling is mogelijk door:
a) Betaling per Rembours. Waarbij het volledige bedrag incl. transportkosten aan de deur aan de bezorger moet worden betaald.

b) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. Deze betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Zoef Robot te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

c) Betaling per Ideal / Paypal, waar na ontvangst van de betaling op de rekening van Zoef Robot de de bestelling zal worden klaar gemaakt voor verzending.


5.3 De klant geeft Zoef Robot toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zoef Robot.

5.5 Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Het bieden van deze betalingsmogelijkheden is geen verplichting van Zoef Robot.


Artikel 6. Levering/Verzending

6.1 Zoef Robot streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Zoef Robot echter niet verplicht.
Wij informeren u over de verzending van uw pakket en zullen de Track & Trace informatie aan u verstrekken. De verzendtijd van uw pakket is doorgaans 1 tot 3 werkdagen. 

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Het verzenden van bestellingen binnen Nederland is gratis, mits het totaalbedrag van uw bestelling meer dan €100,- bedraagt. Wanneer u voor minder besteld zullen wij voor de verzending € 6,95 in rekening moeten brengen. Uw pakket zal worden verzonden op eigen risico, maar speciale zorg wordt verleend aan het beschermen van kwetsbare objecten. Voor andere landen worden de volledige verzend-kosten voor rekening van de klant.

6.4 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Zoef Robot zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al het geen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Zoef Robot verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen


Het kan natuurlijk zo zijn dat u wilt terugkomen op uw aankoopbeslissing. Na aankoop van een artikel in onze webshop heeft u dan ook de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen, te ontbinden. In de praktijk betekent dit dat, nadat u uw artikel heeft ontvangen, u nog 14 dagen bedenktijd heeft om de overeenkomst te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden aan te geven. U heeft dan 14 dagen de tijd het product terug te sturen. Het is echter van groot belang dat u het artikel en alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat, ongeopend en onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking retourneert. Is dit niet het geval dan dan zullen we hiervoor kosten in rekening brengen.

 Het retour formulier kunt u hier vinden.

In de bovengenoemde retour in goede orde is ontvangen zal het orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen naar het door u vermelde rekeningnummer worden over gemaakt. Kosten voor het retour zenden zijn wel voor eigen rekening.

Wilt u het artikel retourneren omdat het bij ontvangst beschadigd en/of defect is, dan is het van belang dat u ons hierover zo snel mogelijk informeert.

Artikelen, die u via Zoef Robot heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het retourneren van het artikel de volgende instructies in acht te nemen:

 • Vul het online retourformulier hier geheel in.
 • U stuurt het artikel binnen 14 dagen terug naar het adres zoals vermeld op het retourformulier.
 • De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. De verzendkosten naar u hebben wij voor onze rekening genomen.
 • U dient het artikel – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking en onbeschadigd te versturen.
 • Het artikel is compleet en zonder gebruikssporen.
 • Onder het artikel vallen tevens alle bijgeleverde accessoires en eventueel geleverde extra's.
 • U dient uw aankoopbewijs (factuur) mee te sturen.
 • U mag het artikel alleen uitproberen met als voorwaarde dat er geen gebruikerssporen en/of beschadigingen ontstaan.
 • Indien er sprake is van waardevermindering ten gevolge van een beschadiging, dan kan deze waardevermindering in rekening worden gebracht bij u als consument.

8.2 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan per post verzonden worden, (De te retourneren artikelen) dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail sturen aan [email protected]

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)


9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een product na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet.

De garantietermijn op de robotstofzuigers is 1 jaar en voor robotmaaier 2 jaar na ontvangst van het product met uitzondering van de accu deze heeft 6 maanden garantie. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normaal gebruik en onderhoud en 
heeft geen betrekking op slijtage gevoelige onderdelen als bijv. messen, grenskabels en penne, aandrijfriemen, borstels, filters enz.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 Behoudens grove schuld en/of opzet zijdens Zoef Robot BV, is alle aansprakelijkheid van Zoef Robot BV beperkt tot het maximale bedrag van de factuurprijs van het gebrekkige (onderdeel van) het Product dat de schade heeft veroorzaakt.Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan [email protected].

9.4 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

9.4 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan service@Zoef Robot.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Zoef Robot het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Zoef Robot berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected] 
In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. Zie ook de procedure in Artikel 8.1

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Zoef Robot plaats.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Zoef Robot, dan wel tussen Zoef Robot en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Zoef Robot, is Zoef Robot niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Zoef Robot.

Artikel 12. Overmacht

Zoef Robot heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Zoef Robot gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

 • zullen Zoef Robot en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.Vragen, klachten en opmerkingen 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Zoef Robot BV.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.


Laatste wijziging: 30 September 2023